Bichner Piotr

Z e-ncyklopedia

Bichner Piotr (1942-2014), proboszcz w Zarzeczu

Urodził się 29 marca 1942 w Chorzowie w rodzinie Pawła, maszynisty kolejowego w ówczesnej kopalni „Prezydent" i Gertrudy z d. Niespor, pracującej w Wytwórni Wyrobów Szklanych. Przez siedem lat w rodzinnej parafii św. Antoniego pełnił służbę ministrancką. W 1956 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 10 w Chorzowie i podjął naukę w III Liceum Ogólnokształcącym w Chorzowie Batorym.

Po zdaniu w 1961 roku egzaminu dojrzałości został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 4 czerwca 1967 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza.

Po wakacyjnym zastępstwie w rodzinnej parafii św. Antoniego w Chorzowie oraz parafii Opatrzności Bożej w Gaszowicach, ks. Piotr Bichner był wikariuszem w następujących parafiach: Najświętszego Imienia Maryi w Cieszynie-Bobrku (od 1967 roku; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), św. Józefa w Zgodzie (od 1970 roku), MB Nieustającej Pomocy w Maciejkowicach (od 1973 roku), Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kończycach Małych (od 1976 roku; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej (od 1977 roku; obecnie diecezja bielsko-żywiecka), NSPJ w Murckach (od 1980 roku) oraz św. Wojciecha w Mikołowie (od 1984 roku). Wraz z dekretem kierującym do Mikołowa ks. Piotr Bichner otrzymał polecenie budowy kaplicy mszalnej wraz z zapleczem katechetycznym w Zarzeczu. W 1985 roku został mianowany pierwszym proboszczem parafii ustanowionej przy nowo zbudowanym kościele MB Wspomożenia Wiernych w Zarzeczu.

28 lipca 2002 przeszedł na emeryturę. W 2012 roku zamieszkał w Domu Świętego Józefa - Domu Księży Emerytów w Katowicach. Zmarł 15 lutego 2014 w szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Został pochowany 19 lutego 2014 w Zarzeczu.

Bibliografia

RDK 1970, 1977; KDK 1981, 1986; KAK 2001, 2005, cz. I; AK 2007; Schematyzm 2011, 2015, cz. 2; P. Słaboń, Śp. Ks. Piotr Bichner, WA 2014, nr 2, s. 53 ; W. Skworc, Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, Katowice 1996, s. 168.