Bibliografie specjalistyczne

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 • Bibliografia historii Śląska 1939-1973, Wrocław 1954-1975 (w l. 1956-1963 w ramach kwartalnika „Sobótka”).
 • Bibliografia historii Śląska za lata 1976-1980, red. G. Pańko, Wrocław 1994; [...] za lata 1981-1985, red. G. Pańko, Wrocław 1991; [...] za lata 1988-1989, red. K. Sanojca, Wrocław 1993.
 • Bibliografia katechetyczna 1945-1995, opr. R. Murawski przy współpr. R. Cekalskiego i J. Tochmańskiego, Warszawa 1999.
 • Bibliografia piśmiennictwa polskiego na Śląsku XVII i XVIII wieku, Śląski Korbut 2, red. J. Zaremba, Wrocław 1980.
 • Bibliografia polskich czasopism śląskich (do 1939 roku), opr. M. Przywecka-Samecka, J. Reiter, Wrocław 1960.
 • Bibliografia prac ks. Biskupa dra Wincentego Urbana, NPrz. 37 (1972), s. 15-37.
 • Bibliografia. 1. Dotycząca Góry Św. Anny; 2. Dotycząca ks. Norberta Bonczyka [w:] Góra Chełmska. (Góra Św. Anny -wspomnienia z roku 1875), Opole 1985, s. 195-196.
 • Bibliographie Alfons Nowack (1868-1940). Zusammengestellt von Józef Pater unter Mitarbeit von Michael Leibinger, ASKG 46 (1988), s. 135-146.
 • Bibliographie der Schlesischen Geschichte von Victor Loewe, Erster Band, Breslau 1927.
 • Brożek Ludwik, Bibliografia ważniejszych prac Alojzego Targa, Studia Śląskie. Seria nowa 25 (1974), s. 327-334.
 • Chojnacki Władysław, Bibliografia polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Północnych 1530-1939, Warszawa 1966.
 • Chojnacki Władysław, Chojnacki Wojciech, Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716. Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński, Wrocław 1985.
 • Chojnacki Władysław, Polskie kancjonały na Śląsku w XVII-XX wieku. Szkic bibliograficzny, Roczniki Biblioteczne 1958, z. 1-2, s. 189-226.
 • Chojnacki Władysław, Szymańska-Jasińska Małgorzata, Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim (XVI-XIX wiek), Warszawa 2001.
 • Dalhmann-Waitz, Quellenkunde der deustchen Geschichte, hrsg. von Paul Herre, Leipzig 1912, [historia Kościoła s. 407 i nn.].
 • Deutsches Grenzland Oberschlesien. Ein Literaturnachweis, hrsg. von Karl Kaisig, H. Belee, unter Mitarbeit von Lena Vogt, Gleiwitz 1927, [sprawy wyznaniowe s. 198 i nn].
 • Dola Kazimierz, Wydawnictwa „Stiftung Haus Oberschlesien”, STHSO 16 (1996), s. 348-354.
 • Gelles Romuald, Pabisz Jerzy, Bibliografia historii Śląska za lata 1945-1975, Wrocław 1981.
 • Heska-Kwaśniewicz Krystyna, Bibliografia prac Jadwigi Kucianki, SSHT 4 (1971), s. 299-308.
 • Katalogi i bibliografie Książnicy Cieszyńskiej, adres: [ http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,281] - katalogi czasopim, książek, słownik biograficzny ludzi związanych z regionem cieszyńskim.
 • Krętosz Józef, Bibliografia prac magisterskich powstałych w Studium Pastoralnym w Katowicach, SSHT 16 (1983), s. 259-262.
 • Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien [Bd 1.] umfassend die Jahre 1900-1903; Bd 2: 1904-1906, hrsg. von Heinrich Nentwig, Breslau 1904-1907, [sprawy wyznaniowe s. 78; 94]
 • Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien umfassend die Jahre 1907-1912, hrsg. von Heinrich Nentwig, Breslau 1914, [sprawy wyznaniowe s. 213 i nn.].
 • Mandziuk Józef, Bibliografia prac ks. biskupa prof. dra hab. Wincentego Urbana, [w:] Misericordia et veritas, red. J. Mandziuk i J. *Pater, Wrocław 1986, s. 45-78.
 • Nieszwiec Rudolf, Prace naukowe napisane pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Kazimierza Doli oraz prace recenzowane, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach, red. J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 33-56.
 • Nitsche Irena, Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa ks. dr. Emila Szramka, [w:] U progu beatyfikacji ks. dr. Emil Szramka. Materiały z sesji naukowej, Katowice 1999, s. 66-77.
 • Pawliczek Józef, Kowalczyk Halina, Wykaz listów pasterskich ks. bp. Herberta Bednorza, SSHT 22 (1989), s. 55-63.
 • Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu, red. B. Lesisz, C. Drapińska, D. Olszewski, K. Marciniak, Warszawa-Lublin 1988.
 • Rister Herbert, Schlesische Bibliographie, Marburg/Lahn 1984 i nn.
 • Samulski Robert, Kardinal Bertram –Bibliographie, ASKG 7 (1949), s. 189-265.
 • Szturc Jan, Protestantyzm na Śląsku (bez Śląska Cieszyńskiego). Bibliografia polskojęzyczna za lata 1945-1993, Sobótka 1995, nr 3-4, s. 283-292.
 • Szymik Jan, Bibliografia prac o błogosławionym Janie Sarkandrze, Kalendarz Skoczowski 1994, Skoczów 1993.
 • Wyglenda Ewa, Bibliografia: Górny Śląsk w latach 1918-1922, Opole 1980.
 • Wykaz literatury bieżącej o Śląsku, red. Jacek Koraszewski. R. 1:1935, Katowice 1936.
 • Zieliński Zygmunt, Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939, Lublin 1981.


Ogólne