Bernaisch Wiktor

Z e-ncyklopedia

Bernaisch Wiktor (1914-1986)

Urodził się 22 października 1914 w Suchej Górze. Brat ks. Pawła Bernaischa. Święcenia kapłańskie przyjął 30 lipca 1939 we Wrocławiu. Po święceniach od 9 grudnia 1939 służył w Sierakowie. 4 grudnia 1940 został powołany do wojska niemieckiego. Powrócił do Sierakowa 1 grudnia 1945 z niewoli rosyjskiej. Przez dziewięć miesięcy był wikarym w tej parafii i lokalistą w Wędzinie. Jako substytut odszedł 6 sierpnia 1946 do parafii w Łężce, dekanat Gościęcin, w powiecie kozielskim, gdzie odbudował kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Następnie ustanowiony został 18 lutego 1963 proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Osowcu – Węgrach, do której należały miejscowości: Kolanowice, Trzęsina i Węgry. Zmarł 16 listopada 1986; spoczął na cmentarzu w Osowcu – Węgrach.

Bibliografia

A. Świerk, Przyczynki do dziejów rzymsko – katolickiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim, s. 76; A. Kłosek, Powołania kapłańskie w parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich w latach 1909-1998, Katowice 2003 [mps pr. mgr.].