Bernacki Marek

Z e-ncyklopedia

Bernacki Marek (1973-), kierownik Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę

Urodził się 8 czerwca 1973 w Knurowie w rodzinie Jana i Salomei z d. Gramula. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Knurowie w 1992 roku uzyskując świadectwo dojrzałości. W latach 1992-1998 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie z rąk abpa Damiana Zimonia przyjął 16 maja 1998 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Kontynuował naukę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – podyplomowe studia z teologii pastoralnej zakończone w 2002 roku uzyskaniem stopnia licencjata.

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Bernackiego była parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach (1998-2002). W 2002 roku został wikariuszem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Od 2004 roku jest kierownikiem Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę, od 2005 roku społecznym metodykiem nauki religii w rejonie rybnickim. Od 2007 roku prowadzi budowę najpierw domu parafialnego, obecnie kościoła w Rybniku na osiedlu Chabrowa. 26 sierpnia 2012 został administratorem nowo utworzonej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Rybniku.

Konsultor Komisji ds. Ewangelizacji II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

22 czerwca 2018 otrzymał dekret abpa W. Skworca na urząd proboszcza parafii św. Antoniego z Padwy w Rybniku.

Bibliografia

Informacje przekazane przez ks. Marka Bernackiego; [1], (dostęp 22.06.2018).