Bekiersz Rafał

Z e-ncyklopedia

Bekiersz Rafał OFM (1908-1970), proboszcz w Rybniku

Urodził się 7 września 1908 w Siedlcach na Opolszczyźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w Poznaniu 17 czerwca 1934 z rąk kard. Augusta Hlonda. W latach 1936-1938 pozostawał rektorem Niższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Rybniku. Od 1938 do 1945 roku pełnił funkcję gwardiana tegoż konwentu. Był zaangażowany w budowę kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Rybniku i w latach 1941-1945 pozostawał tutaj kuratusem. Po II wojnie światowej został przeniesiony do wrocławskiej prowincji św. Jadwigi. 5 października 1970 zmarł w szpitalu w Gliwicach. Spoczął na cmentarzu klasztornym na Górze Św. Anny.

Bibliografia

Kronika gminy Smolna od 1907 roku dzielnicy Rybnika, oprac. L. Musiolik, Rybnik 1995, s. 45 i 49-50; M. Sarapkiewicz, 90 lat z franciszkanami na Smolnej, "Tygodnik Rybnicki" 2012, nr 28, s. 14; www.swietyjosef.rybnik.pl i www.rybnik.ofm.opoka.org.pl.