Basztoń Antoni 1927-1998

Z e-ncyklopedia

Basztoń Antoni (1927-1998), proboszcz w Simoradzu

Urodził się 4 września 1927 w Szuleżowicach (pow. Hlucin, Czechy). W 1930 roku rodzina przeniosła się do Czyżowic. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Czyżowicach uczęszczał w latach 1942-1944 do prywatnego gimnazjum w Kietrzu. Nie ukończył szkoły, gdyż został powołany do wojska niemieckiego, a w czasie działań wojennych został ciężko ranny. Świadectwo maturalne uzyskał w 1947 roku, a następnie wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, rozpoczynając jednocześnie studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1952 w Katowicach. Był wikariuszem w parafiach: św. Jacka w Radoszowach (1952-1954), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (1954-1956), św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach (1956-1957), Wszystkich Świętych w Pszczynie (1957-1959), św. Jadwigi w Szopienicach (1959-1962), św. Pawła w Nowym Bytomiu (1962-1963), św. Michała w Michałkowicach (1963-1966) oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie (1966-1968; obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Pracując w parafii skoczowskiej, otrzymał polecenie zamieszkania w Simoradzu i prowadzenia tam duszpasterstwa. W 1968 roku został rektorem, w 1971 roku otrzymał prawo używania tytułu proboszcza, a z dniem 22 stycznia 1981 został ustanowiony proboszczem parafii św. Jakuba w Simoradzu (obecnie diecezja bielsko-żywiecka). Jako proboszcz troszczył się zwłaszcza o zabytkowy kościół pw. św. Jakuba, ale także zbudował probostwo i dom katechetyczny oraz założył nowy cmentarz parafialny. 17 lipca 1997 biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy nadał mu godność kanonika. Ks. Baszton zmarł 24 października 1998 w Simoradzu po trwającej kilka lat ciężkiej chorobie. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Bibliografia

„U nas” 2008, nr 128, s. 8; www.czyzowice.katowice.opoka.org.pl.