Bartoszek Antoni Jan

Z e-ncyklopedia

Bartoszek Antoni Jan (1933-2021)

Bartoszek Antoni Jan.jpg

Urodził się 10 czerwca 1933 w Baranowicach-Szoszowach jako dziewiąte dziecko rolnika Franciszka i Zuzanny z domu Muras. Miał czterech braci i cztery siostry. W latach 1940 – 1948 uczęszczał do szkoły powszechnej w Baranowicach. Potem uczył się w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. Karola Miarki w Żorach. Należał do Sodalicji Młodzieńców. Jako uczeń był sumienny i pracowity. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1952 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego, od 1954 roku wykłady odbywały się w Seminarium Duchownym. Pierwszej tonsury i święceń niższych udzielił mu w Krakowie bp Franciszek Jop. Święcenia diakonatu otrzymał 10 kwietnia 1957 z rąk bpa Herberta Bednorza w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ten sam biskup, 23 czerwca tegoż roku w katedrze katowickiej, udzielił mu święceń kapłańskich.

Po święceniach podjął zastępstwa wakacyjne w rodzinnej parafii św. Mikołaja w Warszowicach i w parafii św. Michała Archanioła w Krzyżowicach. Następnie był wikariuszem w parafiach: Bożego Ciała w Kończycach (1957-1961), Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Rozalii w Maciejkowicach (1961-1964), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu (1964-1967) i św. Pawła w Nowym Bytomiu (1967-1970), gdzie był również kapelanem Szpitala Miejskiego. Pracę proboszczowską napisał na temat: Chrzcielnice dekanatu piekarskiego i siemianowickiego.

11 maja 1970 został mianowany lokalistą w Chwałęcicach (1970-1976), choć formalnie był wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. 25 listopada 1972 otrzymał honorowy tytuł proboszcza. Postarał się o wybudowanie w Chwałęcicach probostwa i prowadził duszpasterstwo do czasu utworzenia parafii.

Z dniem 16 grudnia 1976 został skierowany do parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Chwałowicach, najpierw jako wikariusz - ekonom, a od 4 marca 1977 jako proboszcz (1976-1988). Od 1988 roku był administratorem, a następnie proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (1988-1998). Był też katechetą w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Łaziskach Górnych. 1 sierpnia 1998 przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach.

Zmarł 8 maja 2021 w szpitalu w Rybniku w 88. roku życia i w 64. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 13 maja 2021 w parafii św. Mikołaja w Warszowicach. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Marek Szkudło.

Bibliografia

Ks. Jakub Kania, Nekrolog, Kuria Metropolitalna w Katowicach