Bara Józef

Z e-ncyklopedia

Bara Józef SDB (1882-1937), misjonarz

Urodził się 17 lutego 1882 w Janowie k. Mysłowic, w rodzinie Jana i Julii z d. Bara. Uczęszczał do gimnazjum w Mysłowicach, następnie w 1896 roku wyjechał do Lombriasco, a stąd na studia filozoficzne i kursy pedagogiczne do Ivrei we Włoszech. Nowicjat w zgromadzeniu odbył w Ivrei 1900/1901 roku. W 1902 roku, po złożeniu ślubów zakonnych wyjechał do Brazylii, poświęcając się pracy misyjnej. Święcenia kapłańskie przyjął 9 lipca 1911 w Recife (Brazylia). Po święceniach pracował jako profesor i kierownik w gimnazjum salezjańskim w Pernambuco. W 1921 roku wrócił do kraju i podjął pracę jako kierownik gimnazjum salezjańskiego w Lądzie. Następnie, po uzyskaniu dyplomu profesorskiego, objął stanowisko profesora w Różanymstoku. Zmarł w 1937 roku w Ostrzeszowie.

Bibliografia

J. Kudera, Dzieje parafii i wsi Brzezinki, Mysłowice 1928; M. Chmielewski, Pozaszkolna działalność misyjna salezjanów polskich w okresie rektoratu ks. Michała Rua (1888-1910), "Seminare" nr 29 (2011), s. 290.