Bagsik Antoni

Z e-ncyklopedia

Bagsik Antoni OMI (1914-1989)

Urodził się 11 lipca 1914 w Rokitnicy k. Bytomia. W 1922 roku jego rodzina przeniosła się na teren przyznany Polsce, do Chropaczowa. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Szkołę średnią ukończył w Niższym Seminarium oo. Oblatów w Lublińcu. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium oo. Oblatów w Obrze. Święcenia kapłańskie przyjął 23 października 1938 we Wronkach.

W czasie wojny został wcielony do armii niemieckiej. Po kampanii na froncie ukraińskim dostał się do niewoli, z której po chorobie udało mu się przedostać do obozu wysiedleńców, gdzie pracował od października 1945 roku do stycznia 1951 roku. W tym też roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, skąd w październiku 1951 roku przybył do Kanady.

Ruch harcerski interesował go od lat dziecięcych. W seminarium należał do zastępu kleryków prowadzonego przez o. K. Stolarka. Regularna opieka nad młodzieżą harcerską zaczęła się w obozie w Murnau, gdzie harcerstwo należało do Komendy ZHP w Monachium. Od tego czasu zaczął się stały kontakt o. Antoniego z druhem Bazylewskim. Następnie nawiązał kontakt z harcerzami w Monachium. Następnie, w 1948 roku, ks. Bagsik przebywał na obozie ZHP w Rhon. W Kanadzie udzielał się w duszpasterstwie w Oshawie i w Toronto.

17 czerwca 1967 rozpoczęto, a 9 listopada 1968 zakończono budowę Centrum Weteranów w Oshawa. 9 listopada 1968 Centrum zostało oficjalnie otwarte, a jego poświęcenia dokonał o. Antoni Bagsik OMI w obecności gen. T. Majewskiego, płk. J. Folkowskiego, przedstawicieli miasta Oshawa oraz delegacji organizacji politycznych i polonijnych. W latach 1960-1968 był kapelanem 14 DH im. Władysława Sikorskiego w Oshawie. W 1969 roku opuścił hufiec w Oshawie, by w 1973 roku zostać mianowanym Głównym Kapelanem ZHP w Kanadzie. Tę funkcje pełnił do listopada 1986 roku.

Ważniejsze wydarzenia w życiu o. A. Bagsika OMI

  • Główny Kapelan Światowego Zlotu ZHP w Barry's Bay
  • uczestnik III Światowego Zlotu w Camblein-la-Tour w Belgii
  • organizator opieki duszpasterskiej w obozach letnich w Barry's Bay
  • Autor artykułów w "Wici"

Stopień Harcmistrza został mu nadany 14 sierpnia 1976 w kaplicy w Barry's Bay przez Naczelnika ZHP hm. Ryszarda Kaczorowskiego. Zmarł 24 marca 1989 w Toronto.

Bibliografia

"Wici harcerskie Kanady", Zarząd Okręgu Z.H.P. w Kanadzie 1987, nr 133, [tam fotografia]. Za: [1]