Bałdyga Marek

Z e-ncyklopedia

Bałdyga Marek OFM (1968-), imię zakonne Sergiusz

Urodził się 3 stycznia 1968 w Mrągowie (obecnie woj. warmińsko-mazurskie, archidiecezja warmińska). W latach 1983-1987 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku, gdzie zdał maturę. Do zakonu franciszkanów wstąpił w 1987 roku rozpoczynając 29 sierpnia 1987 nowicjat. Pierwszą profesję w Zakonie Braci Mniejszych złożył 28 sierpnia 1988 w Osiecznej k/Leszna. W latach 1988-1994 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych im. Św. Bonawentury w Panewnikach. Magisterium z teologii obronił w 1994 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy: Choroba AIDS jako wyraz degradacji wartości seksualnej na podstawie przeprowadzonych badań napisanej pod kierunkiem o. prof. zw. dr. hab. Jozafata Nowaka. 2 lutego 1993 złożył profesję uroczystą w Panewnikach. 12 maja 1994 przyjął święcenia kapłańskie w panewnickiej bazylice franciszkanów. W latach 1994-1995 był katechetą i duszpasterzem parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach. Następnie w latach 1995-2003 odbył studia specjalistyczne na Salezjańskim Uniwersytecie Papieskim w Rzymie (doktorat z nauk wychowawczych ze specjalizacją w duszpasterstwie powołań; nostryfikowany na KUL-u). W latach 1998-2003 był akredytowany przy Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej w Watykanie. W 2000 roku uzyskał dyplom w Szkole Praktycznej Prawa i Teologii Życia Konsekrowanego, Kongregacja ds.Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Watykan. Był gwardianem wspólnoty w Pereto (2000-2001). W latach 2004-2009 był gwardianem wspólnoty w Chorzowie Klimzowcu, tamże dyrektorem Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo - Powołaniowego Trzej Towarzysze oraz definitorem zarządu Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Od 2005 roku pozostaje wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. W latach 2006-2009 był członkiem Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań przy Episkopacie Polski oraz sekretarzem Konferencji Północnosłowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, a w latach 2013-2015 wicesekretarzem Kapituły Generalnej Zakonu Braci Mniejszych w Asyżu. Od 2016 roku jest gwardianem franciszkańskiej wspólnoty w Panewnikach. Od 2017 roku jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych - TEPIS, Polska. Ma bogatą bibliografię naukową ukierunkowaną na komunikację międzyludzką, międzykulturową i wielojęzykową w kontekście zarówno duszpasterskim, jak i braterskim. Jest zaangażowany w formację zakonną i kapłańską, prowadzi rekolekcje, warsztaty, organizuje także kongresy, sympozja i konferencje na całym świecie.

Dekretem z 23 września 2019 został mianowany wizytatorem generalnym Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, Wydziału Nauk Biblijnych i Archeologii w Jerozolimie, Instytutu Studiów Ekumenicznych w Wenecji oraz Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego w Murcji.

Jedną z jego pasji jest ikonografia franciszkańska oraz odkrywanie jej znaczenia w życiu duchowym i rozeznawaniu powołania. Pisze także wiersze.

Bibliografia

Za: [1], dostęp 2.07.2017; [2], dostęp 2.07.2017; [3], dostęp 31.10.2019.