Bąk Karol

Z e-ncyklopedia

Bąk Karol (1911-1954), więzień Sachsenhausen i Dachau

Bak Karol.jpg

Urodził się się 26 października 1911 w Brzezinach Śląskich. Był synem górnika ślusarza Józefa i Marii z d. Rygiol. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Brzezinach Śląskich. Następnie uczył się w Państwowym Gimnazjum w Szarleju. Jako gimnazjalista był członkiem Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Związku Harcerstwa Polskiego i Towarzystwa Śpiewu. Egzamin dojrzałości zdał w czerwcu 1932 roku. Po maturze odbył służbę wojskową. W 1933 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach z rąk bpa S. Adamskiego.

Po święceniach był na zastępstwie duszpasterskim w parafiach: Trójcy Przenajświętszej w Szarleju i św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach Śląskich. Następnie jako wikariusz pracował w parafiach: św. Barbary w Chorzowie, św. Michała Archanioła w Ornontowicach i św. Antoniego w Dąbrówce Małej. Został aresztowany 21 października 1939 w Chorzowie, więziony w Skorochowicach k. Opawy, następnie więziony w obozach koncentracyjnych w Sachsenhausen od 2 grudnia 1939, gdzie poddawany był eksperymentom medycznym, w Dachau od 14 grudnia 1940, wyzwolony 29 kwietnia 1945.

Po zakończeniu II wojny światowej pracował krótko jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Lublińcu. 1 października 1945 został mianowany katechetą w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Chorzowie. Ze względu na zły stan zdrowia był zmuszony zrezygnować z tej funkcji. Pozostał jednak w Chorzowie jako kapelan ss. jadwiżanek prowadzących szpital, w którym sam jako pacjent często przebywał. W 1952 roku bp S. Adamski przyznał mu prawo do noszenia pelerynki proboszczowskiej. Dwa lata późnej w kwietniu 1954 roku został mianowany obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Katowicach. Zmarł 18 lipca 1954 w szpitalu św. Jadwigi w Chorzowie. Został pochowany na cmentarzu parafii św. Barbary w Chorzowie.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Karola Bąka; Schematyzm 1947-1953; Martyrologium, s. 165; Represje wobec duchowieństwa, s. 57, 258; Olszar, Duchowieństwo, s. 293; J. Żurek, Ruch "księży patriotów" w województwie katowickim w latach 1949-1956, Warszawa-Katowice 2009, s. 105, 121; WD 1954, nr 7-8, s. 76; Bąk Karol Józef (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 38.