Böhm Karol

Z e-ncyklopedia

Böhm Karol (1872-1940), kuratus w Koszęcinie, proboszcz w Lublińcu

Urodził się 31 maja 1872 w Górze św. Anny należącej wówczas do parafii w Leśnicy (dekanat ujazdowski). Studia filozoficzno-teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1897 we Wrocławiu.

Pierwszą jego placówka wikariuszowską była parafia św. Mikołaja w Reptach Śląskich (1897-1899). Następnie został ustanowiony wikarym w Zabrzu (1899-1902). 12 października 1902 został administratorem kuracji przy kościele zamkowym pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Koszęcinie, a od 3 czerwca 1902 był jej kuratusem. Jako rządca wybudował kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie, który stał się kościołem parafialnym, a kaplica zamkowa przeszła w ręce protestantów wg woli księcia Karola Gotfryda zu Hohenlohe czynnie zaangażowanego w budowę nowego kościoła. Od 2 maja 1911 był proboszczem parafii św. Mikołaja w Lublińcu. Następną placówka proboszczowską była parafia w Dolnej (dekanat strzelecki), w której pracował od 1 czerwca 1915.

Po podziale Górnego Śląska pozostał w strukturach diecezji wrocławskiej pełniąc urząd proboszcza w Dolnej, a od 3 czerwca 1930 w Biedrzychowicach. Tam zmarł 23 kwietnia 1940. Ks. Böhm był utrakwistą, o czym świadczy m.in. wygłoszone kazanie w języku polskim i niemieckim podczas prymicji o. Franciszka Cedzicha SVD, późniejszego biskupa w Paragwaju.

Bibliografia

Schematismus 1897, s. 285; Schematismus 1898, s. 74; Schematismus 1900, s. 32; Schematismus 1902, s. 115; Schematismus 1903, s. 47; Schematismus 1912, s. 146; Schematismus 1916, s. 44; Schematismus 1931, s. 65; Schematismus 1941, s. 151.