Anioły z Murcek

Z e-ncyklopedia

Program profilaktyczny „ANIOŁY Z MURCEK” realizowany przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa powstał na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

Skierowany był na udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występowały problemy narkomanii. Pomoc ta polegała na prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie używania substancji psychoaktywnych. Propagowania trzeźwego trybu życia i do integracji rodzin zagrożonych alkoholizmem i narkomanią (np. program pt. „Zdrowe święta – trzeźwe święta” realizowane przez Caritas Archidiecezji Katowickiej i Ośrodek Św. Jacka). Program "Anioły z Murcek" realizowany przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadzony jest przez panią Urszulę Anton i Gabrielę Pilch.

W grudniu 2011 roku zakończono projekt "Anioły z Murcek". Obecnie Urszula Anton i Gabriela Pilch pomagają charytatywnie w nauce uczniom podstawówki, gimnazjum i 1 klasy szkoły średniej. Główny nacisk kładzie się na przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki i języka angielskiego. Obecnie jest to akcja wyłącznie charytatywna, miasto nie finansuje tego programu.

Bibliografia

patrz:[1]; informacje uzyskane z parafii NSPJ w Murckach.

Kontakt:

  • ul. Solskiego 2
  • 40-749 Katowice
  • Telefon: (32)255-61-95