Anczok Józef

Z e-ncyklopedia

Anczok Józef (1938-2014), proboszcz i budowniczy kościoła w Lisowicach

Anczok Jozef1.jpg

Urodził się 21 lutego 1938 w Radzionkowie w górniczej rodzinie Franciszka Anczoka i Gertrudy z domu Śliwa. W latach 1945-1952 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie, a w latach 1952-1956 do tamtejszego nowo utworzonego Liceum Ogólnokształcącego. Egzamin dojrzałości złożył 1 czerwca 1956. Był słuchaczem Rocznej Szkoły Laborantów Chemicznych i uczniem Technikum Górniczego w Katowicach-Brynowie, wieńcząc je odpowiednimi tytułami zawodowymi. Od 1958 roku pracował jako górnik w KWK „Bytom”, a w latach 1962-1964 jako pracownik dozoru górniczego w stopniu nadgórnika. Przez jeden semestr był studentem Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Razem z młodszym bratem Michałem wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Jak napisano w jego opinii, wstąpił do seminarium dopiero wtedy, gdy swoją pracą umożliwił ukończenie edukacji na poziomie szkoły średniej swoim młodszym braciom, którzy również pragnęli zostać kapłanami, a ich ojciec już wówczas był rencistą. W latach 1964-1970 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 26 marca 1970 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla z rąk bpa Herberta Bednorza. Brat Ryszard Anczok przyjął święcenia kapłańskie w 1968 roku, a brat Michał Anczok w 1971 roku (odbywał studia siedmioletnie z obowiązkiem rocznej pracy fizycznej, z której zwolniono ks. Józefa).

Posługę jako wikary pełnił w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim (1970-1973), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach (1973-1976), św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach (1976-1980), św. Michała Archanioła w Michałkowicach (1980-1982), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim (1982- 1986), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim (1986-1987).

31 sierpnia 1987 ustanowiony został rektorem przy kaplicy pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach. Biskup Damian Zimoń powierzył mu wówczas to stanowisko jako quasi samodzielnemu duszpasterzowi z obowiązkami wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Lubecku, do której należały Lisowice. Od 1972 roku odprawiano w Lisowicach Msze św. w niedziele i święta, później już codziennie w przebudowanej w latach 1975-1976 starej kaplicy, a nauka religii odbywała się w wypożyczonej na ten cel sali w remizie strażackiej. Ks. Anczok razem z wiernymi oraz z wydatną pomocą proboszcza Henryka Gajdy przystąpił do budowy kościoła wraz z zapleczem katechetycznym. Po zasięgnięciu opinii okolicznych proboszczów i wiernych, bp Damian Zimoń erygował 1 stycznia 1989 odrębną parafię w Lisowicach i 9 stycznia t.r. mianował ks. Józefa Anczoka jej pierwszym proboszczem. Budowę tamtejszego kościoła rozpoczęto w połowie października 1989. Po pięciu latach prac, 26 listopada 1994 biskup gliwicki Jan Wieczorek konsekrował nowy kościół pw. św. Jana Nepomucena. Doceniając zasługi proboszcza w pracy duszpasterskiej pierwszy biskup gliwicki 26 listopada 1994 obdarzył go godnością radcy duchownego. Ponadto od 1991 roku był wicedziekanem dekanatu lublinieckiego, a z chwilą ustanowienia odrębnej diecezji gliwickiej w 1992 roku wybrany dziekanem tegoż dekanatu. Funkcję dziekana pełnił przez dwie kadencje, tj. do 2002 roku. 16 sierpnia 2005 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej Rojcy. Tam też przez kolejne 9 lat czynnie udzielał się w posłudze duszpasterskiej w parafii Wniebowzięcia NMP. Ks. Józef Anczok zmarł 14 lutego 2014. Jego pogrzeb odbył się w czwartek 20 lutego w tamtejszej parafii. Mszy pogrzebowej przewodniczył bp Gerard Kusz, a homilię wygłosił brat ks. Józefa - ks. Ryszard Anczok.

Bibliografia

Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX i XX wieku, Zeszyt 2, Katowice 2016; P. Górecki, ŚP. ks. radca, Józef Anczok, WDG 2014 nr 1, s. 121-123.