Alexander Bruno

Z e-ncyklopedia

Alexander Bruno (1869-1916), proboszcz w Oleśnie

Alexander bruno41.jpg

Urodził się 24 września 1869 w Smolnej k. Rybnika. Jego rodzicami byli Jan i Paulina z d. Kluczniok. Ukończył Królewskie Gimnazjum w Raciborzu w 1890 roku. W tym samym roku rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie we Wrocławiu. Na przełomie lat 1891/1892 zaliczył jeden semestr w Innsbrucku. 11 czerwca 1894 przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwszą jego placówką wikariuszowską była parafia w Strzelcach od 10 sierpnia 1894. Od 1 stycznia 1896 rozpoczął nauczanie religii w Oleśnie. 3 kwietnia 1902 objął urząd proboszcza w Oleśnie. Dzięki swym staraniom doprowadził do wyodrębnienia kilku lokalii z dużej oleskiej parafii, które z czasem stały się samodzielnymi placówkami duszpasterskimi. Przyczynił się do budowy kościołów w Chudobie, Borkach Wielkich, Gronowicach i Oleśnie. W 1905 roku, dzięki staraniom oleskiego proboszcza, do Borek Wielkich zostali sprowadzeni ojcowie franciszkanie. Zmarł 1 marca 1916, mając zaledwie 46 lat. 19 grudnia 1997, prochy proboszcza zostały uroczyście przeniesione do grobowca przy kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie.

Bibliografia

W. Klinger, Z dziejów parafii Olesno, Opole 2006, s.122-123, 217; Schematismus 1895, s. 45; Schematismus 1896, s. 32; Schematismus 1897, s. 171.