Adamski Romuald

Z e-ncyklopedia

Adamski Romuald (1955-), proboszcz w Lędzinach i Górze

Urodził się 20 października 1955 w Chwałowicach. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1982. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: św. Barbary w Giszowcu (1984-1998), Podwyższenia Krzyża Świętego w Brynowie (1988-1991), św. Piotra i Pawła w Świętochłowicach, w Jastrzębiu, św. Anny w Janowie. W 1997 roku został proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Lędzinach i budowniczym nowego kościoła. 1 sierpnia 2004 objął urząd proboszcza w parafii św. Barbary w Górze k. Pszczyny. W latach 2007-2012 wybudował w Górze nowy kościół pw. św. Jana Pawła II. 3 czerwca 2022 z rąk abpa Wiktora Skworca otrzymał dekret zwalniający go z funkcji proboszcza z dniem 31 lipca 2022 w związku z przejściem na emeryturę.

Bibliografia

www.brynow.katowice.pl; Katalog Archidiecezji Katowickiej, Katowice 1995, s. 559; Katalog..., Katowice 2001, s. 586; Schematyzm..., Katowice 2009, s. 270; [1] (dostęp: 3.06.2022)