Adamczyk Józef

Z e-ncyklopedia

Adamczyk Józef (1940-2011), proboszcz w Dębieńsku

Adamczyk Jozef.jpg

Urodził się 1 stycznia 1940 w Katowicach-Załężu w rodzinie Augustyna i Heleny z d. Fuchs. W latach 1948-1954 uczęszczał do szkoły podstawowej w Bogucicach. Potem uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 w Katowicach. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1959 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1962-1964 odbył służbę wojskową, najpierw w Hrubieszowie, a następnie w Bartoszycach.

Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bp. Herberta Bednorza. Pełnił posługę wikariusza w następujących parafiach: św. Józefa w Jędrysku (1966-1969), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bykowinie (1969-1970), Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej (1970- 1973), Wniebowzięcia NMP w Katowicach (1973-1975), Chrystusa Króla w Chybiu (1975-1978) oraz Narodzenia NMP w Pszowie (do 1979). Później był proboszczem w parafiach: św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich (1979-1982), Wniebowzięcia NMP w Olszynie (1982-1989) oraz św. Jerzego w Dębieńsku. W Dębieńsku z jego inicjatywy, przy wsparciu całej parafii, zrealizowano szereg znaczących przedsięwzięć. Najważniejsze z nich to pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą, wyłożenie trelinką placu kościelnego, przeprowadzenie remontu organów i nadanie nowego wystroju prezbiterium, a także wykonanie ogrodzenia przy kościele i cmentarzu. W 2003 roku został na własną prośbę, motywowaną względami zdrowotnymi, zwolniony z urzędu proboszcza i przeszedł na rentę. Zamieszkał na terenie parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Dwukrotnie był wicedziekanem: w dekanacie sadowskim i leszczyńskim. Pełnił także funkcję ojca duchownego kapłanów dekanatu Dębieńsko. Zmarł 3 maja 2011 w szpitalu w Rybniku-Orzepowicach. Pochowany został w Dębieńsku.

Bibliografia

B. Profaska, Dzieje Dębieńska, Czerwionka-Leszczyny 1998, s. 116; Schematyzm 2009, s. 269; J. Smolec, Śp. Ks. Józef Adamczyk, [nekrolog] WA 2011, nr 4-5, s. 142; Zmarł ks. Józef Adamczyk, GN 2011, nr 19 (dodatek katowicki), s. 2.