Adamczyk Edward

Z e-ncyklopedia

Adamczyk Edward (1868-1948), proboszcz w Zgodzie i w Moszczenicy

Adamczyk Edward1.jpg

Urodził się 3 października 1868 w Łaziskach w powiecie rybnickim w rodzinie rolnika Jana i Klementyny z d. Nawrot. Po ukończeniu szkoły elementarnej w rodzinnej miejscowości, uczęszczał najpierw do gimnazjum w Cieszynie, a następnie do gimnazjum w Raciborzu, gdzie w 1893 zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był współzałożycielem i aktywnym członkiem Kółka Polskiego, działającego w konwikcie teologów. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1897 we Wrocławiu.

Jako wikariusz duszpasterzował w parafiach: św. Klemensa w Lędzinach i św. Józefa w Zgodzie. W 1901 roku objął kurację parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Dziesięć lat później powrócił do parafii św. Józefa w Zgodzie, gdzie został mianowany proboszczem. Wybudował kościół pw. św. Pawła w osadzie Huta Pokój. W maju 1922 roku mianowano go kuratusem w Moszczenicy. Trzy lata później, po ponownym erygowaniu w Moszczenicy parafii pod wezwaniem św. Mikołaja, został oficjalnie proboszczem miejscowej wspólnoty. W dekanacie wodzisławskim pełnił funkcję wizytatora nauki religii dla szkół powszechnych w: Godowie, Mszanie i Skrzyszowie. W uznaniu zasług został uhonorowany tytułem radcy duchownego oraz Rycerza Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie. W 1938 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 30 listopada 1948 w Moszczenicy i tam został pochowany.

Bibliografia

AAKat, Akta personalne ks. Edwarda Adamczyka; Schematyzm (1923-1947); WD 1926, nr 9, s. 64; 1948, nr 5, s. 122; H. Olszar, Duchowieństwo, s. 193, 377; Dzieje Parafii Świętego Mikołaja oraz Matki Boskiej Różańcowej w Moszczenicy, s. 150; J. S. Dworak, Historia parafii nowobytomskiej. Z przyczynków do historii miejscowej Nowego Bytomia , Nowy Bytom 1937, s. 149-152; A. Bojdoł, Ks. Edward Adamczyk (1868-1845). W drodze do Polski, Ruda Śląska 2012.