Abramski Karol

Z e-ncyklopedia

Abramski Karol (1866-1917)

Urodził się 3 listopada 1866 w Bytomiu w rodzinie szewca Józefa i Julii z d. Iwan. Ukończył gimnazjum w Bytomiu, a świadectwo maturalne otrzymał w marcu 1887 roku. Teologię studiował we Wrocławiu w latach 1887-1890. 23 czerwca 1891 przyjął święcenia kapłańskie. Przez 3 lata był kapelanem w Piekarach Śląskich. Bardzo gorliwie wypełniał trudne obowiązki związane z ruchem pielgrzymkowym w Piekarach Śląskich. Był przewodniczącym Towarzystwa św. Alojzego. Od 16 lipca 1896 był proboszczem w Rudzie Śląskiej, a od 28 września 1896 w Roździeniu. 3 listopada 1904 został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Postarał się o ufundowanie nowego ołtarza Serca Pana Jezusa w kaplicy św. Anny. Rozpoczął też budowę drugiego szpitala św. Wojciecha, przy dzisiejszej ul. Kośnego (wówczas Porschstrasse). Był działaczem centrowym, przeciwnym polskim dążeniom narodowym na Górnym Śląsku, ale też nie podzielał wrogości wobec Polaków. W 1905 roku, w wyborach uzupełniających, został wybrany posłem do sejmu pruskiego z okręgu opolskiego. W 1906 roku odmówił podpisania oświadczenia śląskich posłów centrowych deklarujących walkę o prawa ludności polskiej, pod warunkiem odrzucenia przez Polaków idei "wszechpolskich", wymierzonych przeciw państwu pruskiemu. Zmarł na gruźlicę 23 maja 1917 w Opolu.

Bibliografia

Abramski Karol (hasło), [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 1; Słownik medycyny i farmacji Górnego Śląska, red. A. Puzio, Katowice 1993, t. 2, s. 33; Abramski Karol (hasło), [w:] Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich, red. H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, Piekary Śląskie 2010, s. 29.