Świetlica środowiskowa NIKISZ - w Nikiszowcu

Z e-ncyklopedia

Przy parafii św. Anny w Nikiszowcu działa świetlica środowiskowa ,,NIKISZ", która swoją działalność rozpoczęła w 2000 roku. Powstała z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii św. Anny, ks. Jana Klemensa, radnego Jana Adamskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 53, pracownika socjalnego Waldemara Janpa oraz pedagoga szkolnego Moniki Rejdych. Od 2003 roku świetlica prowadzona jest przez Polskie Towarzystwo Kulturalne i mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 53.

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą czynną codziennie. Społeczność Świetlicy podzielona jest na trzy grupy wiekowe. Dzieciom zapewnia się wyżywienie, udział w zajęciach rekreacyjnych, wypoczynkowych i kulturalno-oświatowych. Świetlica daje dzieciom możliwość rozwijania własnych zainteresowań plastycznych, sportowych czy kulinarnych. Główne cele to pomoc dziecku i rodzinie. Parafia pomaga również osobom bezdomnym, ubogim, starszym i niepełnosprawnym.

Kontakt:

  • Pl. Wyzwolenia 21
  • 40-423 Katowice
  • Telefon: (32) 356-96-22

Bibliografia

Materiały własne autora.