Świetlica Środowiskowa Profilaktyczno Wychowawcza im. św. Brata Alberta w Katowicach

Z e-ncyklopedia

Świetlica jest dzienną placówką opiekuńczo-wychowawczą. Świetlica posiada 50 miejsc dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Działalność świetlicy opiera się na zasadach pedagogiki chrześcijańskiej i służy pełnemu rozwojowi wychowanka. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 18. Główne zadania to: rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, zapewnianie posiłków, kolonie letnie i zimowiska, wspieranie rozwoju dziecka. Wraz ze świetlicą środowiskową funkcjonuje oratorium dla młodzieży, klub Pomocy Koleżeńskiej Praca i poradnia rodzinna.

Kontakt:

  • ul. Młodzieżowa 10
  • 40-485 Katowice
  • Telefon: (32) 256-00-18

Bibliografia

Opracowanie własne, JM