Światło - pismo parafii w Czuchowie

Z e-ncyklopedia
Czuchow czas.jpg

Numer pierwszy pisma parafii w Czuchowie ukazał się 1 grudnia 2002. Powstał z inicjatywy młodzieży skupionej przy parafii w Czuchowie. Ich opiekunem był ks. Dariusz Antoniewicz. Pierwszy numer podpisali: Tomasz Kus (redaktor naczelny), Anna Kus, Ewa Smołka, Adam Czapla, Łukasz Orzeł. Agata Gajek zaprojektowała logo pisma. W pierwszym okresie pismo ukazywało się jako miesięcznik, a od 2007 roku nieregularnie, głównie z okazji świąt kościelnych i ważnych wydarzeń z życia parafii. Stopniowo wzrastała objętość „Światła”, a w 2008 roku powiększył się jego format (z A5 do B5).

Pismo posiada własną stronę w Internecie, na której publikowane są numery archiwalne. Dotychczas (2010) ukazało się 61 numerów zwykłych i 9 specjalnych (przede wszystkim z okazji odpustu parafialnego). Pismo jest drukowane w Zakładzie Poligraficznym: „Mewa-Druk” w Rudzie Śląskiej.

Początkowo nakład wynosił 1000 egzemplarzy, a pismo było roznoszone przez młodzież do wszystkich domów w parafii. Od września 2009 roku nakład to 500 egzemplarzy, a „Światło” rozprowadzane jest w niedziele przed kościołem.

Najnowszy numer z 2010 roku podpisali: Tomasz Kus (redaktor naczelny), Joanna Adamczyk, Agata Gajek (rysownik), Beata Gajek, Sylwia Grzywok (Kącik dla dzieci), Edyta Nalewajko, Mirosław Pawlas, Ewa Szczęsny, ks. Zbigniew Glenc – opiekun. Profil: formacyjne, publikacje na temat życia parafialnego, kącik dla dzieci.

Redaktorzy naczelni

  • Tomasz Kus (2002-nadal)
  • Anna Kus (2004-2005)

Opiekunowie

  • ks. Dariusz Antoniewicz (2002-2006),
  • ks. Marcin Chmielewski (2006-2009),
  • ks. Zbigniew Glenc (2009–nadal).

Bibliografia

Informacje otrzymane od Tomasza Kusa, 21 II 2010.