Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
św. Anna z córką; z kościoła w Wenecji

8 września Kościół katolicki obchodzi święto Narodzenia NMP, w Polsce obchodzone jest także jako święto Matki Bożej Siewnej. Kult Narodzenia Maryi rozpoczął się w V wieku w Jerozolimie i łączył się z poświęceniem bazyliki w miejscu Jej narodzenia. W VII wieku zaczęto obchodzić dane święto również w Bizancjum i Rzymie, a potem rozszerzyło się w całym Kościele.

Tradycja przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Joachim i św. Anna. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka, co w tamtych czasach było uznawane za karę Boga. Gorliwa modlitwa oraz bezgraniczna ufność sprawiły, że Bóg w nagrodę obdarzył Ich długo oczekiwanym dzieckiem. Nie jest znana data i miejsce przyjścia na świat Maryi. Przyjmuje się, że narodzenie Maryi miało miejsce między 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Jezusa. Istnieje również wiele hipotez dotyczących miejsca Jej narodzin. Wskazują one Setoris i Betlejem, trzecia hipoteza – tzw. zachodnia – wskazuje na Nazaret, czwarta – wschodnia, powołująca się na św. Jana Damasceńskiego, wskazuje na Jerozolimę – miasto, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza, Ewangelia Narodzenia Maryi, Ewangelia arabska o Młodości Chrystusa, Historia Józefa Cieśli i Księga o Przejściu Maryi to pisma apokryficzne, które mówią o Maryi. Protoewangelia Jakubowa przekazuje nam imiona rodziców Maryi, miejsce narodzenia i dzieciństwo Maryi oraz mówi o oddaniu Jej na dalsze wychowanie do świątyni.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie omawianego święta pochodzą z VI wieku. Najprawdopodobniej powstało w Syrii, po soborze w Efezie. Powstanie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 roku. Natomiast na Wschodzie uroczystość ta powstała wcześniej, gdyż kazania wygłaszali o Niej św. German i św. Jan Damasceński. Datę 8 września Kościół katolicki przejął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno, ze względu na fakt, iż wszelkie informacje dotyczące Maryi pochodziły z apokryfów.

W Polsce święto Narodzenia NMP znane jest również pod nazwą Matki Bożej Siewnej. Jest to stary zwyczaj, który mówił, że dopiero po tym święcie można było siać i orać. W tym dniu rolnicy przynoszą ziarno do kościoła, by kapłan mógł je pobłogosławić.

We Włoszech i kilku krajach łacińskich znajdują się sanktuaria poświęcone Maryi-Dziecięciu (Madonna Bambina): Forno Canavese, w katedrze mediolańskiej, w kaplicy domu generalnego Sióstr Miłosierdzia oraz w sanktuarium w Morcatelle.

  • Święto: 8 września.

Bibliografia

W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998, s. 17; M. Masini, Święta maryjne, Kraków 2002; Maryja w tajemnicy Kościoła, red. S.C. Napiórkowski, S. Longosz, Niepokalanów 1997; W. Siwak, Narodzona dla życia, Rycerz Niepokalanej 2006, nr 9, s. 258; www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200336&nr=29 (dostęp: 18 VIII 2010).