Święto Miłosierdzia Bożego

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach

Święto Miłosierdzia Bożego w Kościele katolickim obchodzone jest w drugą Niedzielę Wielkanocną. Ustanowił je papież Jan Paweł II 30 kwietnia 2000. Święto to jest ściśle związane z objawieniami, jakie miała s. Faustyna Kowalska w Płocku w 1931 roku, kiedy to Jezus Chrystus wyjawił jej pragnienie ustanowienia tego święta.

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Bożego Miłosierdzia ma głęboki sens teologiczny. Wskazuje on na związek, jaki istnieje pomiędzy Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa a Jego Miłosierdziem. Święto to jest dniem szczególnego uwielbienia Boga, ale również czasem łaski dla wszystkich ludzi. Przekazicielka kultu Miłosierdzia Bożego, s. Faustyna Kowalska, zanotowała w Dzienniczku słowa Jezusa: W dniu tym otwarte są wnętrza Miłosierdzia Mojego, wylewam całe zdroje łask na te dusze, które zbliżą się do źródła Miłosierdzia Mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby jej grzechy były jak szkarłat (Dz 699). Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Jeśli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego zginą na wieki (Dz 965). Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki nie zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Mojego, dlatego pierwsza Niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w tym dniu mówić duszom o wielkim Miłosierdziu Moim (Dz 570). I dalej: Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym Miłosierdziu Moim, o litości, jaką mam w sercu Swoim. Jezus obiecał szczególne błogosławieństwo dla tych kapłanów, którzy będą rozgłaszać kult Miłosierdzia Bożego. Kto w dniu tym przystąpi do źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz 300).

Kościoły i kaplice pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w archidiecezji katowickiej

Bibliografia

J. Orchowski, Święta siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie, Nowy Sącz 2002; G. Polak, Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, Warszawa 2005; Cz. Domin, Kult Miłosierdzia Bożego w Kościele - dawniej i po objawieniu S.B. S. Faustyny Kowalskiej, WD 1989, nr 3, s. 127-137.