Św. Rafał Kalinowski

Z E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Św. Rafał Kalinowski (1835-1907)

Rafał Kalinowski

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 w Wilnie, w inteligenckiej, szlacheckiego pochodzenia rodzinie Andrzeja i Józefy z d. Połońskich. Matka zmarła niedługo po jego urodzeniu, a duży wpływ na życie Józefa wywarła trzecia żona Andrzeja, Zofia z Puttkamerów, osoba o głębokim życiu religijnym i wielkiej wrażliwości na potrzeby innych. Józef ukończył Instytut Szlachecki w Wilnie (1850), a następnie studiował nauki rolnicze i inżynieryjne (1853 - 1857) w Wojskowej Akademii Inżynierskiej w Petersburgu, gdzie był wykładowcą. W roku 1860 został przeniesiony do twierdzy w Brześciu nad Bugiem. W 1863 roku, podczas powstania styczniowego był naczelnikiem Wydziału Wojny na Litwie.

W kwietniu 1864 roku został aresztowany i skazany na 10 lat katorgi na Syberii. W czasie studiów przechodził kryzys religijny. Wkrótce jednak postanowił swoje życie oddać Bogu, służąc bliźnim. W Brześciu opiekował się opuszczoną młodzieżą rzemieślniczą i więźniami zatrudnionymi w twierdzy. W zeznaniach procesowych obciążał siebie, by nie zaszkodzić innym. W drodze na Syberię i w kolejnych miejscach zesłania - Usolu k. Irkucka, Irkucku, Permie i Smoleńsku - opiekował się zesłańcami, z którymi dzielił się wszystkim, co posiadał. Czas zesłania traktował jako przygotowanie do życia zakonnego i kapłańskiego. W latach 1874 - 1877, tuż po uwolnieniu był wychowawcą Augusta Czartoryskiego (późniejszy błogosławiony)

W 1877 roku wstąpił w Grazu do zakonu karmelitów bosych, przybierając imię Rafał. Święcenia kapłańskie przyjął 15 stycznia 1882 w Czernej k. Krakowa. Kilkakrotnie był przeorem tego klasztoru oraz założonego przez siebie domu w Wadowicach. Zmarł 15 listopada 1907. Jego ciało spoczęło na cmentarzu w Czernej.

O. Rafał realizował w życiu zasadę: służyć bliźniemu dla Boga. Służył bliźniemu w konfesjonale, był kierownikiem duchowym wielu osób, otaczał opieką chorych, organizował pomoc dla zagrożonych moralnie przez niedostatek, miał niezwykły dar jednania ludzi z Bogiem i Kościołem. Beatyfikacji o. Rafała dokonał Jan Paweł II 22 czerwca 1983 w Krakowie, a kanonizacji 17 listopada 1991 w Rzymie.

  • Wspomnienie liturgiczne przypada 20 listopada.

Bibliografia

W. Kluz, Sól ziemi, Kraków 1972; Oddał życie z miłości. Rafał Kalinowski - Święty z Miasta Papieskiego w wypowiedziach Sługi Bożego Jana Pawła II, oprac. Sz. T. Praśkiewicz, Wadowice 2007; Duchowość polska. Kultura duchowo - religijna XIX i XX wieku, red. S. Urbański, Warszawa 2002; Antologia karmelitańska, oprac. M. Zawada, Kraków 2005.