Św. Klemens Maria Hofbauer

Z e-ncyklopedia

Św. Klemens Maria Hofbauer (1751-1820)

Urodził się 26 grudnia 1751 w Tasovicach na Morawach. Był jednym z dwanaściorga dzieci małżeństwa Hofbauerów. Jego ojciec był rzeźnikiem. Od 7 roku życia jego i rodzeństwo wychowywała tylko matka. Od najmłodszych lat Klemens marzył o tym, aby zostać księdzem. Jako nastolatek zaczął uczyć się łaciny u znajomego księdza. Jego rodzina była uboga, dlatego też podjął pracę w piekarni. Za zaoszczędzone pieniądze wyjechał do Rzymu, a następnie do Tivoli we Włoszech, gdzie został mnichem w sanktuarium Matki Boskiej z Quintiliolo. Modlił się za wszystkich ludzi, którzy utracili wiarę i zapomnieli o modlitwie, pracował w sanktuarium oraz pomagał pielgrzymom. Pragnął pracy apostolskiej i kapłaństwa, dlatego po pół roku wystąpił z klasztoru i wrócił do kraju. Aby się utrzymać i opłacić naukę, którą rozpoczął w gimnazjum w klasztorze norbertanów w Klosterbruck służył w nim oraz pracował jako piekarz.

W wieku 29 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim. W Rzymie, podczas pielgrzymki zetknął się z zakonem redemptorystów, do którego wstąpił, ślubując ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. 29 marca 1785 przyjął święcenia kapłańskie w katedrze w Altari. Po kilku miesiącach ks. Klemens Hofbauer został wezwany przez generała zakonu ojca de Paola do zakładania nowych placówek Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela w północnej Europie. W latach 1787-1808 działał jako apostoł Warszawy. Opiekował się domem sierot oraz szkołą rodzin rzemieślniczych. Redemptoryści założyli również szkołę z internatem dla młodych dziewcząt; aby je utrzymać św. Klemens żebrał po bogatych domach. Klemens Hofbauer był założycielem wielu bractw, drukarni, wydawnictwa wydającego książki religijne oraz stowarzyszenia dla pogłębiania wiedzy religijnej. Działał charytatywnie, opiekował się służącymi i kobietami lekkich obyczajów, które chciały zmienić swoje życie. Angażował się w odnowę Kościoła i ewangelizację.

Od 1808 roku po wypędzeniu redemptorystów z Polski św. Klemens przebywał w Wiedniu. Pracował tam jako kapelan w szpitalu, opiekował się młodzieżą, studentami, również wspomagał duchowo zamożnych i uzdolnionych artystycznie. Klemens Maria Hofbauer zmarł 15 marca 1820 w Wiedniu w opinii świętości. 28 stycznia 1888 papież Leon XIII wyniósł go do chwały błogosławionych, a w 1904 roku papież Pius X wpisał do katalogu świętych.

  • Jest patronem Wiednia, apostołem Warszawy oraz patronem kelnerów i piekarzy, uznany jest za ojca ubogich.
  • Wspomnienie liturgiczne przypada 15 marca.

Bibliografia

[1], dostęp: 12.05.2015; [2] dostęp: 12.05.2015; [3] dostęp: 12.05.2015.