Św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Z e-ncyklopedia

Św. Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), założyciel Opus Dei

Balaguer.jpg

Josemaría Escrivá de Balaguer urodził się 9 stycznia 1902 w Barbastro w Aragonii. Był synem Don Jose Escrivy, kupca i Dolores Albas. Został ochrzczony w miejscowej katedrze w Barbastro 13 stycznia w święto Objawienia Pańskiego, podczas którego nadano mu imiona Josemaria Julian Mariano. Josemaria po ojcu (gdzie Maria było odbiciem rodzinnego kultu do Matki Bożej), Julian od patrona dnia i Mariano po ojcu chrzestnym. 23 kwietnia 1902 wraz z 130 chłopcami i 127 dziewczętami otrzymał bierzmowanie z rąk biskupa Juana Antoniego Ruano y Martiniego. Tak wczesne bierzmowanie było wynikiem utrzymującej się w diecezji średniowiecznej tradycji. Uczęszczał do przedszkola sióstr szarytek. W październiku 1908 roku Josemaria został uczniem w szkole ojców pijarów. Była to pierwsza taka szkoła w Hiszpanii. Podczas pierwszego roku nauki matka przygotowywała swego syna do pierwszego w jego życiu sakramentu pojednania. Zaprowadziła sześcio- lub siedmioletniego synka do swego stałego spowiednika. Do Komunii Świętej przystąpił 23 kwietnia 1912. W czerwcu tegoż roku Josemaria udał się do stolicy prowincji, Hueski, aby zdać egzamin wstępny do liceum.Po pomyślnie zdanym egzaminie rozpoczął od jesieni naukę. Codziennie przed lekcjami uczestniczył we Mszy Świętej w kaplicy szkolnej. W czerwcu 1915 zdał egzamin do Intytutu w Leridzie,ale przeniósł się do Instytutu w Logrono, który był szkołą zakonną. W opinii rektora instytutu, napisanej na prośbę bp Calahorry i La Calzady, był "wzorowym uczniem". Z egzaminu końcowego otrzymał najwyższą ocenę. 28 września 1920 wstąpił do seminarium w San Francisco de Paula. 28 marca 1925 przyjął święcenia kapłańskie.

Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii w Perdiguerze koło Saragossy. Był człowiekiem bardzo pracowitym. 25 kwietnia 1926 wysłał podanie o zdawanie w sesji wszystkich przedmiotów prawniczych pomimo ogromu zadań duszpasterskich. W 1926 roku zajął się reformą seminarium i kurii w Saragossie. 2 października 1928 na koniec przeżywanych rekolekcji założył Opus Dei (nazywane również po prostu "Dziełem"). Cztery lata później pisał w swych notatkach o nowych powołaniach do Dzieła, które nieustannie się rozrastało.

17 maja 1933 parlament hiszpański przyjął ustawę o wyznaniach i stowarzyszeniach religijnych. Ustawa ta upaństwowiła cały Kościół. Prowadzenie szkół wyznaniowych stało się niemożliwe. Były to bardzo trudne czasy dla Opus Dei. W lutym 1933 roku Escrivá, uznał że trzeba ujednolicić życie ludzi należących do Dzieła, a w 1936 roku postanowił propagować stowarzyszenie mimo wybuchu hiszpańskiej wojny domowej. W czasie jej trwania bardzo przeżywał fakt, że nie mógł odprawiać Mszy świętej. Z powodu choroby w 1937 roku przebywał w sanatorium w Madrycie, które opuścił 14 marca tegoż roku. Następnie udał się do konsulatu Hondurasu i Chile, aby uniknąć aresztowania przez rewolucjonistów. W oczekiwaniu na decyzję koczował wraz z innymi uciekinierami. Odprawiał tam również Msze święte na walizce, chowając konsekrowane hostie do portfela. W październiku wyjechał do Barcelony - mając przy sobie świadectwo pracy i poręczenie polityczne. Potem przez Pireneje przedostał się do Andory. Następne dwa lata spędził w Burgos. W latach 1939-1942, będąc już w Hiszpanii wygłosił ponad dwadzieścia serii rekolekcji. Utworzył też trzy gałęzie Opus Dei: kapłańską, męską i żeńską. Stowarzyszenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Zmarł 26 czerwca 1975 w Rzymie.

Po jego śmierci rzesze wiernych zwróciły się do papieża z prośbą o otwarcie procesu kanonizacyjnego. 17 maja 1992 w Rzymie, w obecności 300 tysięcy wiernych przybyłych z całego świata, papież Jan Paweł II wyniósł Josemaríę Escrivę na ołtarze. Kanonizacja odbyła się 6 października 2002.

  • Wspomnienie liturgiczne przypada 26 czerwca.

Bibliografia

A. Vazquez de Prada, Założyciel Opus Dei. Życie Josemarii Escrivy: Panie, żebym przejrzał, Kraków 2002; A. Vazquez de Prada, Założyciel Opus Dei, Życie Josemarii Escrivy: Bóg i odwaga, Kraków 2003; A. Vazquez de Prada, Założyciel Opus Dei, Życie Josemarii Escrivy: Boże drogi na ziemi, Kraków 2006.