Śladczyk Krystian

Z e-ncyklopedia

Śladczyk Krystian OFM (1952-2014), imię zakonne Eliasz

Urodził się 2 czerwca 1952 w Chorzowie w rodzinie Jerzego i Elżbiety z d. Brol. Po ukończeniu w 1967 roku szkoły podstawowej w Chorzowie naukę kontynuował w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie. Maturę zdał w 1971 roku. Został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie studiował przez cztery lata. Po czwartym roku został w 1975 roku zwolniony z Seminarium. Podjął pracę: przez pół roku na oddziale geodezyjnym PKP w Katowicach i przez pół roku w Zakładach Metalurgicznych „Silesia” w Świętochłowicach. Czując w sobie powołanie do służby Bożej, zgłosił się w sierpniu 1976 roku do prowincji Wniebowzięcia NMP jako aspirant do kapłaństwa. 30 sierpnia został przyjęty do Zakonu Franciszkanów i rozpoczął w Osiecznej nowicjat. Po nowicjacie kontynuował studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Panewnikach. Po ukończeniu studiów przeznaczony został do pracy parafialnej jako katecheta w panewnickiej parafii Św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wtedy też, po uzyskaniu od Stolicy Apostolskiej półrocznej dyspensy od wymaganego prawem czasu na złożenie profesji uroczystej, złożył ją 19 marca 1980 na ręce ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdy w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ornontowicach. Bp Bronisław Dąbrowski udzielił mu święceń diakonatu 5 lipca 1980 w kościele pw. św. Antoniego z Padwy w Warszawie. Udał się do klasztoru w Wejherowie w charakterze katechety przy tamtejszej parafii. Tam także, 27 września 1980 w kościele pw. Świętego Krzyża na Kalwarii, przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Bronisława Dąbrowskiego. Po święceniach został wikariuszem parafii św. Anny w Wejherowie. Następnie posługiwał w: Pakości jako wikariusz parafii św. Bonawentury (1981-1982), Opolu jako rekolekcjonista i spowiednik (1982-1983), Wieluniu (1983-1984), Panewnikach jako stacjonariusz (1984-1985), Kobylinie jako stacjonariusz (1985-1987), we Wschowie jako stacjonariusz (1987-1990). 9 sierpnia 1990 otrzymał zgodę na roczny pobyt poza klasztorem w domu rodzinnym w celu podratowania zdrowia. Po urlopie zamieszkał w klasztorze panewnickim i był kapelanem sióstr służebniczek w Katowicach-Piotrowicach. Od 1994 roku pełnił funkcję rekolekcjonisty i misjonarza ludowego. W 2001 roku zamieszkał w klasztorze w Rybniku i dalej był rekolekcjonistą. Po świętach Bożego Narodzenia opuścił klasztor i udał się na leczenie do Chorzowa zatrzymując się w tamtejszym klasztorze. Od 2002 roku stacjonował w klasztorze w Starych Panewnikach. Tam także przydzielono mu opiekę nad niektórymi wspólnotami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w dwóch sekcjach regionu katowickiego. Po dziesięciu latach przeprowadził się w 2012 roku do Opola, gdzie był stacjonariuszem. Ostatnie dni swego życia spędził w szpitalu i w hospicjum w Opolu. Tam zmarł 22 sierpnia 2014. Jego pogrzeb odbył się w panewnickiej bazylice. Spoczął w kwaterze ojców franciszkanów na cmentarzu panewnickim w Ligocie.

Bibliografia

[1] (dostęp: 5.08.2016).