Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej

brak w magazynie

Rafał Zarzeczny SJ, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej, Księgarnia św. Jacka Katowice 2009., okładka zastępcza

Celem niniejszej książki jest rozpoznanie obecności różnych tradycji odwołujących się do symboliki Melchizedeka w piśmiennictwie wczesnego chrześcijaństwa, zarówno w jego głównym i ortodoksyjnym nurcie, jak również w środowiskach pozostających na marginesie Wielkiego Kościoła. Analiza najstarszych pism chrześcijańskich powinna pomóc w zrozumieniu wyobrażenia o jego roli w dziejach zbawienia z chrześcijańskiej perspektywy, oraz odpowiedzieć na pytanie o ewentualne związki z tradycjami żydowskimi oraz gnostyckimi. (…) Różnorodność analizowanych tradycji sprawia, że ramy czasowe doboru tekstów nie są ściśle określone. Intencją autora jest, bowiem badanie rozwoju tradycji, które odcisnęły swoje piętno w pierwszych wiekach naszej ery, niezależnie od czasu ich kodyfikacji. (…) Generalnie jednak starać się będziemy prezentować i łączyć przede wszystkim najstarsze tradycje, niekiedy tylko sięgając po teksty wykraczające poza VII stulecie po Chr. Szczególnie wiele miejsca poświęcimy piśmiennictwu orientalnemu oraz literaturze apokryficznej. Oba te konteksty skrywają wielką różnorodność idei teologicznych, które przechowywały się zarówno w postaci traktatów teologicznych, komentarzy egzegetycznych, jak i popularnych legend. W dotychczasowych studiach nad tradycjami melchizedekiańskimi w starożytności wiele tekstów przekazanych w językach orientalnych, zwłaszcza syryjskim i etiopskim, było pomijanych. Intencją autora książki jest choćby częściowe pogłębienie ich recepcji. Fragment wprowadzenia

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com