Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim

Cena:30.00
dostępny
Do koszyka

Joanna Pakuza, Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień, Katowice 2018, ss. 340, wyd. WueM (Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła).

Bez wątpienia praca ważna, potrzebna i dobrze skonstruowana. Bardzo interesująco podkreślony jest w niej personalny, osobisty, jednostkowy, indywidualny i niepowtarzalny (tak wiele przywołanych cech z pełną świadomością, by dowartościować tę specyfikę) aspekt przeżyć religijnych, ale też ich wymiar wspólnotowy, społeczny. Szczególnego charakteru dodaje temu studium fakt, że Autorka, jako teolog, opatrzyła analizowane teksty wspomnień refleksją teologiczną, starając się wyeksponować ich głębszy sens. Studium łączy w sobie zarówno informacje historyczne, interesujące teksty wspomnień wygnańców, jak i duchowy namysł nad całością badanej literatury źródłowej. Z recenzji prof. Jana Wiesława Wysockiego.

Spis treści 

Specyfika wspomnień jako źródła historycznego oraz zagadnienie pamięci wiary

1.1 Wspomnienia jako źródło historyczne, s. 16

1.2 Zaproszenie do innego świata. Wtajemniczenie – inność – nieprzekazywalność, s.22

1.3 Typologia wspomnień, s.26

1.4 Przywodząc pamięć wiary. Mechanizmy zapamiętywania, s.35

Tło historyczno-religijne

2.1 Sytuacja Kresów Wschodnich po 17 września 1939 r., s. 40

2.2 Status Kościoła katolickiego pod okupacją sowiecką, s. 43

2.3 Źródła życia religijnego wygnańców, s. 48

Na krzyżowej drodze ku Golgocie Wschodu

3.1 Postawy religijne w momencie deportacji, s. 59

3.2 W transporcie czyli „religijność wagonowa”, s. 64

Życie religijne świeckich wygnańców bez opieki duszpasterskiej

4.1 Specyfika życia religijnego świeckich na zesłaniu, s. 78

4.1.1 Pozostała tylko modlitwa, s. 80

4.1.2 Kościół domowy , s. 90

4.1.3 Wiara a uczynki, s. 112

4.1.4 Śmierć i pogrzeby, s. 119

4.1.5 Życie sakramentalne, s. 129

4.2 Więzienia i łagry, s. 134

Duchowieństwo – duszpasterstwo w ukryciu

5.1 W obozach jenieckich, s. 147

5.2 W więzieniach i łagrach, s. 173

5.3 Na zesłaniu, s. 192

Duszpasterstwo w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR  (1941-1944)

6.1 Duszpasterstwo w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR dowodzonych przez gen. W. Andersa (1941-1942) s. 200

6.1.1 Utworzenie, organizowanie się oraz struktura duszpasterstwa wojskowego, s. 201

6.1.2 Funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego i posługa wobec żołnierzy,  s. 210

6.1.3 Religijność żołnierzy, s. 213

6.1.4 Posługa kapelanów wobec ludności cywilnej, s. 220

6.1.5 Wizyta biskupa polowego Wojska Polskiego – Józefa Gawliny, s.  235

6.2 Duszpasterstwo w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR dowodzonych przez gen. Z. Berlinga (1943-1944), s. 250

6.2.1 Utworzenie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, s. 250

6.2.2 Duszpasterstwo w I Armii Polskiej, s. 253

Bibliografia, Indeksy, s. 268

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com