Sprawa „pogromu kieleckiego”

dostępny jako pdf

Jacek Żurek, Postanowienie Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie »pogromu kieleckiego«, „Glaukopis”, nr 7–8 (2007), s. 280–287

W 2004 roku prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - IPN umorzył prowadzone od roku 1991 śledztwo w sprawie wykrycia sprawców „pogromu kieleckiego” (1946). W artykule omówiono decyzję prokuratora oraz podniesiono wątpliwości narosłe w związku z jej podjęciem. Tekst jest rozwinięciem artykułu autora na temat historii tego śledztwa: Wstęp. Śledztwo IPN w sprawie pogromu kieleckiego i jego materiały (1991–2004), (w:) Wokół pogromu kieleckiego, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, IPN, Warszawa 2006, s. 133–142. Wykorzystano aneks z wybranymi materiałami ze śledztwa, dołączony przez autora do tej pracy zbiorowej: Aneks (w:) tamże, s. 143–505

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com