Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny

Cena:25.00
dostępna
Do koszyka

Nieznane karty z życia biskupa Józefa Gawliny w świetle dokumentów, red. nauk. J. Myszor, przy współudziale D.  Bednarskiego, Katowice 2020, ss. 240, 2 Wydanie, Wyd. WueM

21 września 2014 roku minęła pięćdziesiąta rocznica śmierci syna Ziemi Śląskiej – arcybiskupa polowego Wojska Polskiego, opiekuna polskiej emigracji – Józefa Feliksa Gawliny. W śląskie upamiętnienie wspomnienia postaci arcybiskupa włączyła się z racji rocznicy również Katedra Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w której 6 listopada 2014r. przygotowano panel dyskusyjny: „Biskup Polowy Wojska Polskiego abp Józef Gawlina w 50. rocznicę śmierci”. Panel odbył się w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 11, w sali „Gościa Niedzielnego”. Dyskusję poprzedziło otwarcie wystawy poświęconej abp. Gawlinie, mieszczącej się na parterze budynku Wydziału Teologicznego. Przybyłych gości przywitał ksiądz doktor habilitowany Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ, a historię wystawy przybliżył ksiądz prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (Londyn). Ekspozycja prezentowała w formie plansz m.in. dotąd niepublikowane zdjęcia i dokumenty dotyczące działalności biskupa polowego na frontach II wojny światowej. Wystawa została przygotowana w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie oraz w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Publikacja zawiera artykuły, w których znalazło się poszerzone omówienie problemów poruszanych w czasie panelu katowickiego. Dołączono szereg cennych dokumentów z archiwów Londynu, Bonn, Rzymu, Paryża, Warszawy i Katowic.

SPIS TREŚCI

Abp Szczepan Wesoły, SŁOWO WSTĘPNE, S. 11

Stefan Wylężek, KURIA BISKUPA POLOWEGO w ARCHIWUM POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ W ANGLII I WALII, S. 13

Andrzej Suchcitz, ARCHIWALIA DO BIOGRAFII ARCYBISKUPA JÓZEFA GAWLINY W INSTYTUCIE POLSKIM I MUZEUM IM. GEN. SIKORSKIEGO W LONDYNIE, S. 17

Wybrane zbiory z Archiwum IPMS, s. 30

Wiesław Jan Wysocki, PRZYCZYNEK DO INFORMACJI O ŹRÓDŁACH DOTYCZĄCYCH ABP. GEN. JÓZEFA FELIKSA GAWLINY, s. 33

Źródła archiwalne, s. 33

Źródła drukowane, s. 35

Jerzy Myszor, AMBASADOR ERNST VON WEIZSÄCKER OBSERWUJE BISKUPA GAWLINĘ (1944-1945)

Dokumenty: 1-5 (1944), s. 40

Jerzy Myszor, JÓZEF GAWLINA - BISKUP (AD PERSONAM) POLSKICH ŻOŁNIERZY, WYGNAŃCÓW I EMIGRANTÓW (1942-1964), s. 47

Biskup połowy (do 1947), s. 47

Ordynariusz dla Polaków w Niemczech (1945-1964), s. 51

Niedoszły biskup w Polsce (1948), s. 57

Dokumenty: 1-17 (1945-1958), s. 59

Adam Dziurok, ARCYBISKUP JÓZEF GAWLINA W ŚWIETLE AKT APARATU BEZPIECZEŃSTWA PRL - REKONESANS ARCHIWALNY, s. 95

Dokumenty: 1 (1963) [1-55 (1949-1962), s. 102

Jacek Żurek, WYSZYŃSKI A GAWLINA W AKTACH WYWIADU – DONIESIENIE, S. 111

Dokumenty: 1-20 (1957-1964), s. 118

Damian Bednarski, GÓRNOŚLĄSCY KSIĘŻA DO ARCYBISKUPA GAWLINY O DIECEZJI KATOWICKIEJ I KSIĘDZU JANIE PISKORZU 1956-1957), s. 131

Dokumenty: 1-9 (1956-1957), s. 134

Damian Bednarski, KORESPONDENCJA BISKUPÓW JULIUSZA BIEŃKA I JÓZEFA GAWLINY  (1956-1957), S. 155

Dokumenty: 1-7 (1956-1957), s. 159

Michał Kłakus, RELACJE PRYMASA POLSKI STEFANA WYSZYŃSKIEGO I PROTEKTORA WYCHODŹSTWA POLSKIEGO (A)BPA JÓZEFA GAWLINY (W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ARCHIWUM POLSKIEJ MlSJI KATOLICKIEJ WE FRANCJI), S. 175

Dokumenty: 1-6 (1949-1956), s. 184

Ewa Olszowy, KSIĘGOZBIÓR ARCYBISKUPA JÓZEFA GAWLINY, S. 193

BIOGRAFIA ARCYBISKUPA JÓZEFA GAWLINY - PODSTAWOWA BIBLIOGRAFIA, s.213

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena:
  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com